קריאות עבור מדריך העסקים הגאים של ישראל

Summaryסמל מיוןמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
ברוך - שינויי ממשק, תכנה ושופתוחnormalמשימה10 שנים 38 שבועותברוך אורן
דפוס - בחירת תמונות פעילות 6 פתוחnormalמשימה10 שנים 40 שבועות
כוכבים 2.0הטיפול מעוכבnormalמשימה10 שנים 44 שבועותירון
מע"ג באינטרנט - מודול פרסום פתוחnormalfeature10 שנים 40 שבועות
מע"ג באינטרנט - מודול קופוניפתוחnormalfeature10 שנים 40 שבועות
מע"ג באינטרנט - ענן תגיותפתוחnormalfeature10 שנים 40 שבועות
סידור הנחיתה למדריך העסקים פתוחnormalמשימה10 שנים 26 שבועות
סיווג אתי - טופס שקלול. יעד - פתוחnormalמשימה10 שנים 40 שבועותירון
סיווג אתי - טיפוגרפיה. יעד - 2פתוחnormalמשימה10 שנים 40 שבועותירון
פרסומות-גבייהפתוחcriticalfeature10 שנים 39 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #