קריאות עבור מדריך העסקים הגאים של ישראל

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
סידור הנחיתה למדריך העסקים פתוחnormalמשימה10 שנים 25 שבועות
ברוך - שינויי ממשק, תכנה ושופתוחnormalמשימה10 שנים 38 שבועותברוך אורן
דפוס - בחירת תמונות פעילות 6 פתוחnormalמשימה10 שנים 40 שבועות
סיווג אתי - טופס שקלול. יעד - פתוחnormalמשימה10 שנים 40 שבועותירון
סיווג אתי - טיפוגרפיה. יעד - 2פתוחnormalמשימה10 שנים 40 שבועותירון
כוכבים 2.0הטיפול מעוכבnormalמשימה10 שנים 43 שבועותירון
שלב תוכן #