קריאות עבור ארגז כלים לשינוי חברתי - קורס העשרה לפעילים חברתיים גאים 2010

Summaryסמל מיוןמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
האם יש שותף מתאים?פתוחnormalמשימה10 שנים 16 שבועותברוך אורן
האם עובדים עם שותף אקדמי?פתוחnormalfeature9 שנים 6 שבועות
הפגישה הראשונה של ועדת ההיגפתוחnormalfeature9 שנים 6 שבועות
חדר פעילותפתוחnormalfeature9 שנים 13 שבועות
מעוכב עד 2/2011: ארגז כלים הורוהטיפול מעוכבnormalfeature8 שנים 19 שבועות
משימות לקראת הקורס הקרובפתוחnormalמשימה9 שנים 12 שבועותeran
סגירת לוז הרצאות ושמות מרציפתוחnormalfeature9 שנים 6 שבועות
פגישות אישיות עם מועמדים לקפתוחnormalfeature10 שנים 37 שבועות
פרסום ושיווקפתוחnormalfeature10 שנים 37 שבועות
קול קורא לארגוניםפתוחnormalfeature9 שנים 6 שבועות
רעיונות להרצאות בנושא פמינפתוחnormalbug9 שנים 6 שבועות
שלב תוכן #