קריאות עבור ארגז כלים לשינוי חברתי - קורס העשרה לפעילים חברתיים גאים 2010

Summaryסמל מיוןמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
האם יש שותף מתאים?פתוחnormalמשימה10 שנים 7 שבועותברוך אורן
האם עובדים עם שותף אקדמי?פתוחnormalfeature8 שנים 49 שבועות
הפגישה הראשונה של ועדת ההיגפתוחnormalfeature8 שנים 49 שבועות
חדר פעילותפתוחnormalfeature9 שנים 4 שבועות
מעוכב עד 2/2011: ארגז כלים הורוהטיפול מעוכבnormalfeature8 שנים 11 שבועות
משימות לקראת הקורס הקרובפתוחnormalמשימה9 שנים 3 שבועותeran
סגירת לוז הרצאות ושמות מרציפתוחnormalfeature8 שנים 49 שבועות
פגישות אישיות עם מועמדים לקפתוחnormalfeature10 שנים 29 שבועות
פרסום ושיווקפתוחnormalfeature10 שנים 29 שבועות
קול קורא לארגוניםפתוחnormalfeature8 שנים 49 שבועות
רעיונות להרצאות בנושא פמינפתוחnormalbug8 שנים 50 שבועות
שלב תוכן #