קריאות עבור ארגז כלים לשינוי חברתי - קורס העשרה לפעילים חברתיים גאים 2010

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
פרסום ושיווקפתוחnormalfeature10 שנים 37 שבועות
פגישות אישיות עם מועמדים לקפתוחnormalfeature10 שנים 37 שבועות
האם יש שותף מתאים?פתוחnormalמשימה10 שנים 16 שבועותברוך אורן
חדר פעילותפתוחnormalfeature9 שנים 13 שבועות
משימות לקראת הקורס הקרובפתוחnormalמשימה9 שנים 12 שבועותeran
רעיונות להרצאות בנושא פמינפתוחnormalbug9 שנים 6 שבועות
קול קורא לארגוניםפתוחnormalfeature9 שנים 6 שבועות
האם עובדים עם שותף אקדמי?פתוחnormalfeature9 שנים 6 שבועות
הפגישה הראשונה של ועדת ההיגפתוחnormalfeature9 שנים 6 שבועות
סגירת לוז הרצאות ושמות מרציפתוחnormalfeature9 שנים 6 שבועות
מעוכב עד 2/2011: ארגז כלים הורוהטיפול מעוכבnormalfeature8 שנים 19 שבועות
שלב תוכן #