קריאות עבור ארגז כלים לשינוי חברתי - קורס העשרה לפעילים חברתיים גאים 2010

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
רעיונות להרצאות בנושא פמינפתוחnormalbug8 שנים 50 שבועות
קול קורא לארגוניםפתוחnormalfeature8 שנים 49 שבועות
מעוכב עד 2/2011: ארגז כלים הורוהטיפול מעוכבnormalfeature8 שנים 11 שבועות
פגישות אישיות עם מועמדים לקפתוחnormalfeature10 שנים 29 שבועות
חדר פעילותפתוחnormalfeature9 שנים 4 שבועות
סגירת לוז הרצאות ושמות מרציפתוחnormalfeature8 שנים 49 שבועות
פרסום ושיווקפתוחnormalfeature10 שנים 29 שבועות
האם עובדים עם שותף אקדמי?פתוחnormalfeature8 שנים 49 שבועות
הפגישה הראשונה של ועדת ההיגפתוחnormalfeature8 שנים 49 שבועות
משימות לקראת הקורס הקרובפתוחnormalמשימה9 שנים 3 שבועותeran
האם יש שותף מתאים?פתוחnormalמשימה10 שנים 7 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #