קריאות עבור שישה צבעים ועד מנהל

Summaryמצבסמל מיוןעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
ישיבת ועד 28/8פתוחnormalfeature10 שנים 32 שבועות
ניהול תקין 2012: מטלות לביצוע פתוחnormalמשימה7 שנים 47 שבועות
גאנט לתקופה 2/2008פתוחnormalfeature10 שנים 32 שבועותברוך אורן
חוברת לסיכום שנת 2010 בעמותהפתוחnormalfeature7 שנים 44 שבועות
ישיבת ועד 22/12/2008פתוחnormalfeature10 שנים 16 שבועות
ישיבת ועד ראשונה לשנת 2012פתוחnormalfeature7 שנים שבוע אחדברוך אורן
החלטה בנושא פסטיבלי בשקלפתוחnormalfeature9 שנים 42 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד שלישית לשנת 2012פתוחnormalfeature6 שנים 22 שבועותברוך אורן
כניסה רבעונית לחשבון הבנקפתוחnormalמשימה9 שנים 37 שבועות
ישיבת ועד שניה לשנת 2013פתוחnormalfeature6 שנים 2 שבועותברוך אורן
מרסיה ואלכס לא רשומים לאתרפתוחnormalמשימה9 שנים 37 שבועות
דיווח לרשם על תובענהפתוחnormalמשימה4 שנים 49 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד שניה לועד השלישי פתוחnormalfeature9 שנים 31 שבועותברוך אורן
סגירת שנה: סיכום שנת ההתנדבפתוחnormalfeature3 שנים 12 שבועות
ישיבת ועד הקרובהפתוחnormalfeature9 שנים 19 שבועותברוך אורן
תכנון שנת 2016פתוחnormalfeature3 שנים 12 שבועות
דברים לדבר עם ועד האגודה (מיפתוחnormalfeature8 שנים 49 שבועות
מסיבת התרמה אחרי הפריצהפתוחnormalfeature8 שנים 49 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד רביעית ל-2010 ביום שפתוחnormalמשימה8 שנים 21 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד חמישית ל-2010פתוחnormalfeature8 שנים 21 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #