קריאות עבור שישה צבעים ועד מנהל

Summaryמצבסמל מיוןעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
מרסיה ואלכס לא רשומים לאתרפתוחnormalמשימה9 שנים 46 שבועות
דיווח לרשם על תובענהפתוחnormalמשימה5 שנים 5 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד שניה לועד השלישי פתוחnormalfeature9 שנים 40 שבועותברוך אורן
סגירת שנה: סיכום שנת ההתנדבפתוחnormalfeature3 שנים 21 שבועות
ישיבת ועד הקרובהפתוחnormalfeature9 שנים 28 שבועותברוך אורן
תכנון שנת 2016פתוחnormalfeature3 שנים 21 שבועות
דברים לדבר עם ועד האגודה (מיפתוחnormalfeature9 שנים 5 שבועות
מסיבת התרמה אחרי הפריצהפתוחnormalfeature9 שנים 5 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד רביעית ל-2010 ביום שפתוחnormalמשימה8 שנים 30 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד חמישית ל-2010פתוחnormalfeature8 שנים 30 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד שישית ל-2010 ביום שנפתוחnormalfeature8 שנים 30 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד 29 לנובמברפתוחnormalfeature11 שנים 15 שבועותברוך אורן
דוח רווח והפסד לפי פרויקט לפתוחnormalfeature8 שנים 28 שבועות
ישיבת ועד שלישית - 10/1/2008פתוחnormalfeature11 שנים 17 שבועות
תכנון לקראת פרויקט קולאזפתוחnormalfeature8 שנים 28 שבועות
ישיבה חצי שנתיתפתוחnormalfeature10 שנים 41 שבועות
ישיבת ועד ראשונה לשנת 2011פתוחnormalfeature8 שנים 19 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד 28/8פתוחnormalfeature10 שנים 41 שבועות
ניהול תקין 2012: מטלות לביצוע פתוחnormalמשימה8 שנים 4 שבועות
גאנט לתקופה 2/2008פתוחnormalfeature10 שנים 41 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #