קריאות עבור שישה צבעים ועד מנהל

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
ישיבה חצי שנתיתפתוחnormalfeature10 שנים 33 שבועות
תכנון שנת 2016פתוחnormalfeature3 שנים 13 שבועות
ישיבת ועד שלישית - 10/1/2008פתוחnormalfeature11 שנים 9 שבועות
ישיבת ועד 22/12/2008פתוחnormalfeature10 שנים 17 שבועות
תכנון לקראת פרויקט קולאזפתוחnormalfeature8 שנים 20 שבועות
סגירת שנה: סיכום שנת ההתנדבפתוחnormalfeature3 שנים 13 שבועות
מרסיה ואלכס לא רשומים לאתרפתוחnormalמשימה9 שנים 38 שבועות
דוח רווח והפסד לפי פרויקט לפתוחnormalfeature8 שנים 20 שבועות
חוברת לסיכום שנת 2010 בעמותהפתוחnormalfeature7 שנים 45 שבועות
רישום עמותההטיפול מעוכבminorמשימה11 שנים 18 שבועות
ישיבת ועד 28/8פתוחnormalfeature10 שנים 33 שבועות
כניסה רבעונית לחשבון הבנקפתוחnormalמשימה9 שנים 38 שבועות
דברים לדבר עם ועד האגודה (מיפתוחnormalfeature8 שנים 50 שבועות
ניהול תקין 2012: מטלות לביצוע פתוחnormalמשימה7 שנים 48 שבועות
החלטה בנושא פסטיבלי בשקלפתוחnormalfeature9 שנים 43 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד הקרובהפתוחnormalfeature9 שנים 20 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד חמישית ל-2010פתוחnormalfeature8 שנים 22 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד ראשונה לשנת 2011פתוחnormalfeature8 שנים 11 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד שלישית לשנת 2012פתוחnormalfeature6 שנים 23 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד שניה לועד השלישי פתוחnormalfeature9 שנים 32 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #