קריאות עבור שישה צבעים ועד מנהל

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
מרסיה ואלכס לא רשומים לאתרפתוחnormalמשימה9 שנים 47 שבועות
דוח רווח והפסד לפי פרויקט לפתוחnormalfeature8 שנים 29 שבועות
חוברת לסיכום שנת 2010 בעמותהפתוחnormalfeature8 שנים 2 שבועות
רישום עמותההטיפול מעוכבminorמשימה11 שנים 26 שבועות
ישיבת ועד 28/8פתוחnormalfeature10 שנים 42 שבועות
כניסה רבעונית לחשבון הבנקפתוחnormalמשימה9 שנים 47 שבועות
דברים לדבר עם ועד האגודה (מיפתוחnormalfeature9 שנים 6 שבועות
ניהול תקין 2012: מטלות לביצוע פתוחnormalמשימה8 שנים 5 שבועות
ישיבה חצי שנתיתפתוחnormalfeature10 שנים 42 שבועות
תכנון שנת 2016פתוחnormalfeature3 שנים 21 שבועות
ישיבת ועד שלישית - 10/1/2008פתוחnormalfeature11 שנים 18 שבועות
ישיבת ועד 22/12/2008פתוחnormalfeature10 שנים 26 שבועות
תכנון לקראת פרויקט קולאזפתוחnormalfeature8 שנים 29 שבועות
סגירת שנה: סיכום שנת ההתנדבפתוחnormalfeature3 שנים 21 שבועות
ישיבת ועד 29 לנובמברפתוחnormalfeature11 שנים 15 שבועותברוך אורן
גאנט לתקופה 2/2008פתוחnormalfeature10 שנים 42 שבועותברוך אורן
מסיבת התרמה אחרי הפריצהפתוחnormalfeature9 שנים 6 שבועותברוך אורן
דיווח לרשם על תובענהפתוחnormalמשימה5 שנים 6 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד שישית ל-2010 ביום שנפתוחnormalfeature8 שנים 31 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד שניה לשנת 2013פתוחnormalfeature6 שנים 11 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #