קריאות עבור היומן הקהילתי באינטרנט

Summaryמצבסמל מיוןעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
להתקין מודול יומן באתר שישצפתוחnormalfeature13 שנים 23 שבועותברוך אורן
עמוד לכל ארגון בקהילהפתוחnormalמשימה13 שנים 23 שבועותברוך אורן
הזנת אירועים היסטוריים מאתפתוחnormalfeature12 שנים 25 שבועותברוך אורן
עדכוני סטטוס חודש מאיפתוחnormalfeature11 שנים 8 שבועות
תפוצת יוליפתוחnormalfeature11 שנים 19 שעותברוך אורן
מכתב שנה טובה לחברי העמותהפתוחnormalfeature9 שנים 39 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #