קריאות עבור כדורעף מתחילים

Summaryמצבעדיפותסמל מיוןסיווגLast updatedבאחריות
השאלות ציוד כדורעףפתוחminorsupport9 שנים 25 שבועותברוך אורן
פלייר / הזמנהפתוחnormalמשימה11 שנים 27 שבועות
שיווק ברשתפתוחnormalfeature10 שנים 41 שבועות
הצעות מחיר מכנסייםפתוחnormalfeature8 שנים 36 שבועות
סבב שנה טובהפתוחnormalfeature8 שנים 37 שבועות
הוצאת פרסום בכתב לקבוצת הכדפתוחnormalfeature6 שנים 49 שבועותמייקי
שלב תוכן #