קריאות עבור כדורעף מתחילים

Summaryמצבעדיפותסמל מיוןסיווגLast updatedבאחריות
פלייר / הזמנהפתוחnormalמשימה11 שנים 39 שבועות
שיווק ברשתפתוחnormalfeature11 שנים שבוע אחד
הצעות מחיר מכנסייםפתוחnormalfeature8 שנים 48 שבועות
סבב שנה טובהפתוחnormalfeature8 שנים 49 שבועות
הוצאת פרסום בכתב לקבוצת הכדפתוחnormalfeature7 שנים 9 שבועותמייקי
השאלות ציוד כדורעףפתוחminorsupport9 שנים 37 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #