קריאות עבור כדורעף מתחילים

Summaryמצבסמל מיוןעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
סבב שנה טובהפתוחnormalfeature8 שנים 24 שבועות
הוצאת פרסום בכתב לקבוצת הכדפתוחnormalfeature6 שנים 36 שבועותמייקי
פלייר / הזמנהפתוחnormalמשימה11 שנים 13 שבועות
שיווק ברשתפתוחnormalfeature10 שנים 27 שבועות
השאלות ציוד כדורעףפתוחminorsupport9 שנים 11 שבועותברוך אורן
הצעות מחיר מכנסייםפתוחnormalfeature8 שנים 23 שבועות
שלב תוכן #