קריאות עבור מדריך העסקים הגאים של ישראל

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
כוכבים 2.0הטיפול מעוכבnormalמשימה12 שנים 9 שבועותירון
סיווג אתי - טיפוגרפיה. יעד - 2פתוחnormalמשימה12 שנים 6 שבועותירון
סיווג אתי - טופס שקלול. יעד - פתוחnormalמשימה12 שנים 6 שבועותירון
דפוס - בחירת תמונות פעילות 6 פתוחnormalמשימה12 שנים 6 שבועות
מע"ג באינטרנט - מודול קופוניפתוחnormalfeature12 שנים 6 שבועות
מע"ג באינטרנט - מודול פרסום פתוחnormalfeature12 שנים 6 שבועות
מע"ג באינטרנט - ענן תגיותפתוחnormalfeature12 שנים 6 שבועות
פרסומות-גבייהפתוחcriticalfeature12 שנים 4 שבועותברוך אורן
ברוך - שינויי ממשק, תכנה ושופתוחnormalמשימה12 שנים 4 שבועותברוך אורן
סידור הנחיתה למדריך העסקים פתוחnormalמשימה11 שנים 43 שבועות
שלב תוכן #