דיוני עומק - ינואר 2008

Project:ניהול מתנדבים
רכיבCode
Category:feature
עדיפות:normal
אחראי:Unassigned
Status:סגור
תיאור

מה קורה-חשיבה אסטרטגית
פיתוח הדרכה בעמותה
מתנדבים בעלי צרכים מיוחדים - חשיבת עומק וגיבוש תוכנית פעולה
פיתוח פעילות באשדוד
תוכנית עבודה רבעונית

נא לציין מה אורכו של כל דיון, ולמיין לפי סדר עדיפויות/דחיפות, מה נקיים השבוע (יש 2 משבצות לדיון עומק) ומה בשבוע הבא.

עדכונים

#1 נשלח על ידי אלדד ציון- רכז ... ביום ה', 08/01/2009 - 17:21

רבעון ו"מה קורה"

#2 נשלח על ידי ברוך אורן ביום ה', 15/01/2009 - 10:52

לדעתי בסופו של דבר דיברנו על "מתנדבים בעלי צרכים מיוחדים - חשיבת עומק וגיבוש תוכנית פעולה" ועל "מה קורה-חשיבה אסטרטגית".

האם יש עוד צורך לדון בהם החודש? ולאילו 2 נושאים נשריין זמן בשבוע הקרוב?

#3 נשלח על ידי אלדד ציון- רכז ... ביום ב', 26/01/2009 - 17:19
מצב:פתוח» טופל
#4 נשלח על ידי ברוך אורן ביום ב', 26/01/2009 - 18:27
מצב:טופל» סגור