מועצת הפיס לתרבות ואומנות

Project:גיוס משאבים מקרנות פרטיות
רכיבCode
Category:feature
עדיפות:normal
אחראי:Unassigned
Status:כפול לקריאה אחרת
תיאור

מפעל הפיס, על כל הבעייתיות שלו, מחלק תמיכות לקבוצות טלויזיה קהילתית.
למשל בכתובת http://www.tarbut-now.org/newsletters/200504/200504_web.htm (יש לחפש בדף "קהילתי" ואז אפשר למצא התייחסות) למרות שזה מסמך מאפריל 2005.

שוה לבדוק מה זה אומר.

עדכונים

#1 נשלח על ידי slioz ביום ב', 16/02/2009 - 11:08
מצב:פתוח» כפול לקריאה אחרת

ראה קריאה מספר 827