דו"ח ועדת ביקורת ל-2007

Project:שישה צבעים ועד מנהל
רכיבDocumentation
Category:task
עדיפות:critical
אחראי:Unassigned
Status:סגור
תיאור

על ועדת הביקורת להכין דוח ומסקנות לגבי הפעילות לשנת 2007
חובה לעשות בהקדם לקראת הגשת הדוח של שישצ.

הדוח השנתי של שישצ חייב להיות מוגש עד ליום 31.05.2008.

עדכונים

#1 נשלח על ידי ברוך אורן ביום ו', 07/03/2008 - 02:53

מתוך חוק העמותות:
אלה תפקידי ועדת הביקורת או הגוף המבקר:
(1) לבדוק את תקינות פעולות העמותה ומוסדותיה, לרבות התאמת פעולות העמותה למטרותיה;
(2) לבדוק את השגת יעדי העמותה ביעילות ובחסכון;
(3) לעקוב אחר ביצוע החלטות האסיפה הכללית והוועד;
(4) להציע לוועד דרכים לתיקון ליקויים בניהול העמותה;
(5) לבדוק את עניניה הכספיים של העמותה, את פנקסי החשבונות שלה ואת תשלומי השכר בה, לרבות ייעוד כספי העמותה לקידום מטרותיה;
(6) לבדוק כל נושא אחר הקשור לפעילותה של העמותה;
(7) להביא לפני הוועד והאסיפה הכללית את מסקנותיה לאור בדיקה כאמור בסעיף זה.

בקיצור,
לאור האמור לעיל, יש להכין דו"ח של בין עמוד לשני עמודים, או יותר אם אתם מתעקשים. רצוי שיתייחס לסעיפים הרשומים לעיל.
על הדו"ח להיות מוצג באסיפה הכללית.

#2 נשלח על ידי ברוך אורן ביום ג', 05/08/2008 - 10:28
מצב:פתוח» סגור

הוגש והוצג באסיפה הכללית שנערכה במאי 2008.
סוגר על טופל

תגובות

פרסום תגובה חדשה

ערך מאפיין זה ישאר פרטי ולא יוצג באופן ציבורי.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • תגי HTML מותרים: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • מעבר שורות ופסקאות מתבצע אוטומטית.

מידע נוסף על אפשרויות מבנה קלט