סגירת 2013

Project:שישה צבעים ועד מנהל
רכיבCode
Category:feature
עדיפות:critical
אחראי:ברוך אורן
Status:סגור
תיאור

למצא את שקיות הרכב
קרטון דגלים
קופסת נעליים
פנקס פתחתקווה
פיצ 2013 לבדוק
יתרה פייפאל יתרה ואללה
חשבונית חולצות יום ספורט
הזנות כיבוד
דיווח חשמל
ניקוי ציוד אבוד מהפחת והוספת ציוד חסר כגון מצלמות ומיקסר
מה הסיפור עם פינצוק? בנצ זוכר שהועבר לו, האם אכן?
תשלום הצללה מספיר
ישיבת ועדת ביקורת

דגלים מחוץ לשקית כנראה שאריות מפתח תקווה: 76 מקל עץ, 20 לרכב. מהפיץ חזרו 160 מקל עץ ו5 לרכב

עדכונים

#1 נשלח על ידי ברוך אורן ביום ו', 04/07/2014 - 19:48
Priority:normal» critical
באחריות:» ברוך אורן

לטיפול ברוך:
הזנות כיבוד - עדיין חסר
דיווח חשמל - עדיין חסר
חשב - ברוך יקליד
אישור על הגשת קובלנה וסגירת תיק. - ברוך
פנקס פתחתקווה -עדיין חסר
מה הסיפור עם פינצוק? בנצ זוכר שהועבר לו, האם אכן? - טרם טופל
תשלום הצללה מספיר - חסר עדיין לפחות על סוף אוגוסט 2013 וסוכות 2013
דגלים מחוץ לשקית כנראה שאריות מפתח תקווה: 76 מקל עץ, 20 לרכב. מהפיץ חזרו 160 מקל עץ ו5 לרכב
הקלדת דגלים מצעדי 2014
ישיבת ועדת ביקורת

לטיפול בנצ':
שכר מינימום - בנצ'
קרטון דגלים ויתרה להזמנת דגלים חדשים - בנצ'
ניקוי ציוד אבוד מהפחת והוספת ציוד חסר כגון מצלמות ומיקסר - עדיין טרם טופל
הוספת תרומות בשווה כסף לפי הנייר עבודה חישוב עלויות בית העם
חשבונית שפמים - חסר
סגירת הדוח

טופל:
למצא את שקיות הרכב -טופל
קופסת נעליים -טופל
פיצ 2013 לבדוק -טופל
יתרה פייפאל יתרה ואללה -טופל
חשבונית חולצות יום ספורט -טופל

#2 נשלח על ידי ברוך אורן ביום ש', 20/12/2014 - 16:03
מצב:פתוח» טופל
#3 נשלח על ידי ברוך אורן ביום ש', 20/12/2014 - 16:03
מצב:טופל» סגור