תחרות ווידאו עמותות של גוגול (יוטיוב) ובנק לאומי

Project:גיוס משאבים מקרנות פרטיות
רכיבCode
Category:feature
עדיפות:normal
אחראי:Unassigned
Status:סגור
תיאור

http://www.youtube.com/leumi1million

תחרות לעמותות הפרסים מתחלים בין המקומות הראשונים כאשר פרס למקום 50 הוא 10,000 ש"ח!
כך שאם נצליח להגיע ל50 המקומות הראשונים יש לנו אחלה כסף.
אם לא נצליח, נזכה גם ככה לפרסום ולסרטון מגניב ביוטויוב שזה לא הפסד בשום כנה מידה.
אני רואה פה נוסחת win win.

מה לעשות:
1. בנצ' צריך לעבור על התקנון לראות אם אנחנו בכלל עונים לתנאי התחרות.
2. לדבר עם אוסקר שינסה לגבש רעיון עם צוות מה קורה.

27-10-2010 עד 27-11-2010 תאריכים להגשת המועמדות וסרטון.
לו"ז צפוף צריך להזדרז..

עדכונים

#1 נשלח על ידי aviv ביום ד', 27/10/2010 - 16:09

לקדם את אוסקר ובנצ'

#2 נשלח על ידי aviv ביום ה', 28/10/2010 - 13:45

נשלח מייל להדס לגבי רעיונות.

#3 נשלח על ידי aviv ביום א', 31/10/2010 - 18:27

עידן יקדם את הוידאו.
אביב צריך לשולוח לו מייל מפורט עם כמה שיותר כלים כדי שיוכל להתחיל לעבוד על הנושא.

#4 נשלח על ידי aviv ביום א', 31/10/2010 - 18:51

נשלח מייל
צריך לברר עם הדס עם היא רוצה לקחת בזה חלק ואם כן לקשר אותה עם עידן

#5 נשלח על ידי aviv ביום ה', 11/11/2010 - 17:07

עידן הכין תסריט מגניב.
ברוך עלה על רעיון לשרד את התסריט בכך שרובו יהיה סיפורי it's get better מגניבים ובסופו יהיה הפלשים של פעילויות העמותה עם קטע קריינות המסביר את הקשר בין פעילות העמותה לit's get better.

נשלחו מיילים למשתתפים פוטנציאלים לקליפ.
נקבעו מספר פגישות.
בע"ה עד ה20 לחודש הקלטות יגיעו להילה שתתחיל לעשות קסמים.

#6 נשלח על ידי aviv ביום ה', 11/11/2010 - 17:17

טפסים שצריך להגיש בטיפול אביב:
"אישור הכרה במוסד לצורך תרומות" (טופס 46) מרשות המיסים
"אישור ניהול תקין" מרשם העמותות
"אישור על ניהול פנקסי חשבונות ושומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים"
(אישור ניהול ספרים)- מרשות המיסים
"אישור לצורך ניכוי מס" (אישור ניכוי מס במקור)- מרשות המיסים
"דוח על הפעילות" לשנת המס 2009 בו סעיף "מחזור פעילות" לא יעלה על 5,000,000 ₪
אישור מאקו"ם בדבר זכויות שימוש בפס הקול של הסרט שישמש את העמותה בהצגת
פעילותה, למשך תקופה של שלושה חודשים ולטובת פעילות בנק לאומי באינטרנט, ככל
שהדבר רלוונטי.

#7 נשלח על ידי ברוך אורן ביום ה', 25/11/2010 - 19:43

החומרים שצולמו הועברו לאביעד לעריכה. יעד - מחר ככל הנראה יהי סרטון מוכן לביקורת והערות. ייה!

#8 נשלח על ידי ברוך אורן ביום ב', 29/11/2010 - 11:40

הסרטון הוגש, קיבלנו אישור במייל שהסרטון התקבל. כעת יש להכין מסמכים למשלוח, ולהעבירם בהקדם עם החתימות המתאימות.

#9 נשלח על ידי ברוך אורן ביום ה', 02/12/2010 - 13:46

המסמכים הועברו עם שליח לחב' REFRESH. ממתינים ל-5 בחודש כדי להתחיל לדרג :-)

#10 נשלח על ידי ברוך אורן ביום ש', 08/01/2011 - 21:22
מצב:פתוח» טופל

היה וטוב שהיה. ועכשיו זה מאחורינו.

#11 נשלח על ידי ברוך אורן ביום ש', 08/01/2011 - 21:23
מצב:טופל» סגור