הכנות לעתירה לבג"צ נגד המשטרה והעירייה

בעקבות תשובתה השלילית של עיריית תל אביב יפו לבקשתינו להתכנס בגן מאיר, אנו נערכימות להתמודד עם תשובת העירייה בבג"צ
נשמח לסיוע של כל מי שיכוליםות..

טיוטא לעתירה:
בבית המשפט העליון
בשבתו כבית משפט גבוה לצדק
בירושלים

העותרים:
1. ?????
2. ?????
כולם ע"י ב"כ עו"ד ???????

המשיבות:
משטרת ישראל
עיריית תל אביב

עתירה למתן צו על תנאי, וקביעת מועד לדיון דחוף

כב' ביהמ"ש מתבקש בזאת ליתן צו על תנאי ולחייב את המשיבה (להלן: "המשיבה" או "הרשות") ליתן צו על תנאי ולחייב את המשיבה לנמק כדלקמן:

מדוע לא תאשר להתכנס בגן מאיר בתל אביב יפו, בתום מצעד הגאווה הקהילתי, בצהריי שישי 11/6 בשעה 15:00?
מדוע לא תאשר להתכנס בגן העצמאות בתל אביב יפו, בתום מצעד הגאווה הקהילתי, בצהריי שישי 11/6 בשעה 15:00?

כן מתבקש כב' ביהמ"ש לקבוע דיון דחוף בעתירה, בשים לב לנזקים הנגרמים לחופש הביטוי של העותרים ומשתתפי המצעד, כמפורט בעתירה שלהלן.

תוכן העניינים:

1.העותרים וזכות העמידה

2. הרקע העובדתי
בתאריך 29/3 פנינו למשטרת ישראל בבקשה לערוך אירוע מחאה פוליטי המורכב מהתכנסות בגן לוינסקי בתל אביב, צעידה לאורך הרחובות אלנבי ורוטשילד והתכנסות בתום הצעידה בגן מאיר.
למרות שהבהרנו למשטרת ישראל כי מדובר באירוע מחאה פוליטי, ביקשה בכל זאת המשטרה בסוף מאי שנבקש אישור מעיריית תל אביב.
בתאריך 26/5 פנינו לעיריית תל אביב לפי בקשתה של משטרת ישראל.
בתאריך 3/6 נתקבלה תשובתה של העירייה, אשר אינה מאשרת שימוש בגן מאיר.

3. תשובת העירייה לגבי גן מאיר

4. החלופה האפשרית - גן העצמאות

5. הפגיעה
פגיעה בזכותנו לחופש ביטוי כרצוננו על הבמה שנבחרה במיקום ובתזמון

6. הטיעון המשפטי
ההתניה של המשטרה חסרת סמכות - מאצילה סמכות משפטית מהמשטרה לעירייה שלא כדין
ההגבלה של העירייה לא מידתית ולא משרתת שום תכלית. בשעה שבה אמורים להגיע ממילא האירוע הקודם יצא משם מזמן.
לגבי גן העצמאות משיקולים זרים ומניסיון להרחיק את הקהילה מהגן
מתעורר חשש שהעירייה פועלת משיקולים זרים

7. סיכומו של דבר.

פרסום תגובה חדשה

ערך מאפיין זה ישאר פרטי ולא יוצג באופן ציבורי.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • תגי HTML מותרים: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • מעבר שורות ופסקאות מתבצע אוטומטית.

מידע נוסף על אפשרויות מבנה קלט