סיכומי דיונים

  • Login to post a new forum topic.
 נושאסמל מיוןתגובותנוצרתשובה אחרונה
ישיבת היכרות בין נציגי העירייה בחיפה וקהילת הלהט"ב05 שנים 6 שבועות ago
by אסף שטילמן
n/a
ישיבה לקראת מצעד גאווה חיפאי 4/3/1304 שנים 50 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
היומן הקהילתי לשנת 2011-201206 שנים 46 שבועות ago
by aviv
n/a
דיון עם מייקי05 שנים 41 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
בריף- אירוע יום ספורט45 שנים 26 שבועות ago
by מייקי
5 שנים 26 שבועות ago
by מייקי
8/5/2012 ישיבת ועדת ביקורת לסיכום שנת 201105 שנים 41 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
21-8-12 פגישה בין מיכל למייקי בנושא חסויות.05 שנים 26 שבועות ago
by מייקי
n/a
2016-11-30 פרוטוקול ישיבה שניה של הועד המנהל0שנה אחת 12 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2016-11-14 ישיבה ראשונה לועד המנהל החדש0שנה אחת 14 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2016-01-03 פגישת חפיפה עם הגזברית החדשה - ברוך ואדר02 שנים 7 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2015-12-28 פרוטוקול ועדת ביקורת02 שנים 7 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2015-12-27 עדכון דוח ועדת ביקורת לסיכום 201402 שנים 7 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2015-12-25 פרוטוקול ישיבת ועד מנהל02 שנים 7 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2015-12-09 פרוטוקול ישיבת ועד (טיוטא)02 שנים 10 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2015-10-28 פרוטוקול אסיפה כללית לסיכום 201402 שנים 10 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2015-10 פרוטוקול ועדת ביקורת לסיכום שנת 2014 בעמותה02 שנים 10 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2014-07-04 סטטוס תמיכות 03 שנים 33 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2014-03-31 סיכום שיחת טלפון מנכ"ל + אשדוד - ברוך אורן ויניב קקון03 שנים 47 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2014-03-29 פרוטוקול החלטת ועד03 שנים 47 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2014-02-20 התנעת צוות אירועי הגאווה הארצי של שישה צבעים - ברוך ועדי04 שנים 4 ימים ago
by ברוך אורן
n/a
2014-01-18 ישיבת ועד בנושא תוכנית פעילות לתל אביב בשישה צבעים04 שנים 4 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2014-01-07 שיחת התנעה ראשלצ04 שנים 6 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2013-12-18 סיכום ישיבת ועד מנהל (לא ערוך)04 שנים 7 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2013-12-11 ישיבת הפקה בטלפון לגבי יום הספורט 04 שנים 10 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2013-11-21 סיכום ישיבת ועד04 שנים 13 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
שלב תוכן