סיכומי דיונים

  • Login to post a new forum topic.
 נושאסמל מיוןתגובותנוצרתשובה אחרונה
ישיבת היכרות בין נציגי העירייה בחיפה וקהילת הלהט"ב06 שנים 5 שבועות ago
by אסף שטילמן
n/a
ישיבה לקראת מצעד גאווה חיפאי 4/3/1305 שנים 49 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
היומן הקהילתי לשנת 2011-201207 שנים 45 שבועות ago
by aviv
n/a
דיון עם מייקי06 שנים 40 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
בריף- אירוע יום ספורט46 שנים 25 שבועות ago
by מייקי
6 שנים 25 שבועות ago
by מייקי
8/5/2012 ישיבת ועדת ביקורת לסיכום שנת 201106 שנים 40 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
21-8-12 פגישה בין מיכל למייקי בנושא חסויות.06 שנים 25 שבועות ago
by מייקי
n/a
2016-11-30 פרוטוקול ישיבה שניה של הועד המנהל02 שנים 11 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2016-11-14 ישיבה ראשונה לועד המנהל החדש02 שנים 13 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2016-01-03 פגישת חפיפה עם הגזברית החדשה - ברוך ואדר03 שנים 6 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2015-12-28 פרוטוקול ועדת ביקורת03 שנים 7 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2015-12-27 עדכון דוח ועדת ביקורת לסיכום 201403 שנים 7 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2015-12-25 פרוטוקול ישיבת ועד מנהל03 שנים 7 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2015-12-09 פרוטוקול ישיבת ועד (טיוטא)03 שנים 10 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2015-10-28 פרוטוקול אסיפה כללית לסיכום 201403 שנים 10 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2015-10 פרוטוקול ועדת ביקורת לסיכום שנת 2014 בעמותה03 שנים 10 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2014-07-04 סטטוס תמיכות 04 שנים 32 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2014-03-31 סיכום שיחת טלפון מנכ"ל + אשדוד - ברוך אורן ויניב קקון04 שנים 46 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2014-03-29 פרוטוקול החלטת ועד04 שנים 46 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2014-02-20 התנעת צוות אירועי הגאווה הארצי של שישה צבעים - ברוך ועדי04 שנים 51 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2014-01-18 ישיבת ועד בנושא תוכנית פעילות לתל אביב בשישה צבעים05 שנים 3 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2014-01-07 שיחת התנעה ראשלצ05 שנים 6 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2013-12-18 סיכום ישיבת ועד מנהל (לא ערוך)05 שנים 6 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2013-12-11 ישיבת הפקה בטלפון לגבי יום הספורט 05 שנים 9 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2013-11-21 סיכום ישיבת ועד05 שנים 12 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
שלב תוכן