סיכומי דיונים

  • Login to post a new forum topic.
 נושאסמל מיוןתגובותנוצרתשובה אחרונה
מפגש תכנון בפתח תקווה - 02.05.1307 שנים 30 שבועות ago
by אסף שטילמן
n/a
מפגש תכנון בחיפה - תכנון מצעד הגאווה 2013 - 17.03.1307 שנים 36 שבועות ago
by אסף שטילמן
n/a
מפגש תכנון בחדרה - תכנון מצעד הגאווה 2013 31.5.1307 שנים 26 שבועות ago
by אסף שטילמן
n/a
מפגש תכנון בחדרה - תכנון מצעד הגאווה 2013 23.05.1307 שנים 27 שבועות ago
by אסף שטילמן
n/a
מפגש תכנון בחדרה - תכנון מצעד הגאווה 2013 21.03.1307 שנים 36 שבועות ago
by אסף שטילמן
n/a
מפגש תכנון בחדרה - תכנון מצעד הגאווה 2013 13.03.1307 שנים 36 שבועות ago
by אסף שטילמן
n/a
מפגש תכנון בחדרה - תכנון מצעד הגאווה 2013 03.03.1307 שנים 38 שבועות ago
by אסף שטילמן
n/a
מפגש תכנון בחדרה - תכנון מצעד הגאווה 2013 - 04.04.1307 שנים 34 שבועות ago
by אסף שטילמן
n/a
מפגש תכנון באשדוד 14-08-1307 שנים 15 שבועות ago
by אסף שטילמן
n/a
מפגש תכנון באשדוד - תכנון מצעד הגאווה 2013 - 15.03.1307 שנים 36 שבועות ago
by אסף שטילמן
n/a
מפגש תכנון באשדוד - תכנון מצעד הגאווה 2013 - 08.03.1307 שנים 38 שבועות ago
by אסף שטילמן
n/a
מועדונוער - סיכום פגישה יואב, ליאור, ברוך 9/6/201307 שנים 25 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
ישיבת תכנון מצעדים בפרברים - ישיבה שמינית (אשדוד)07 שנים 40 שבועות ago
by אסף שטילמן
n/a
ישיבת תכנון מצעדים בפרברים - ישיבה שלישית (חדרה)07 שנים 46 שבועות ago
by אסף שטילמן
n/a
ישיבת תכנון מצעדים בפרברים - ישיבה שישית (אשדוד)07 שנים 44 שבועות ago
by אסף שטילמן
n/a
ישיבת תכנון מצעדים בפרברים - ישיבה שביעית (חדרה)07 שנים 41 שבועות ago
by אסף שטילמן
n/a
ישיבת תכנון מצעדים בפרברים - ישיבה ראשונה17 שנים 48 שבועות ago
by אסף שטילמן
7 שנים 48 שבועות ago
by אסף שטילמן
ישיבת תכנון מצעדים בפרברים - ישיבה חמישית (חדרה)07 שנים 44 שבועות ago
by אסף שטילמן
n/a
ישיבת תכנון המצעד בראשון לציון - ברוך ועדי - 24/6/201307 שנים 23 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
ישיבת פעילים לקראת מועדון נוער בסגנון פיצ' בפתח תקווה 21/3/201307 שנים 36 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
ישיבת סיכום למצעד הגאווה בחיפה 23/6/201307 שנים 23 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
ישיבת מצעד בחיפה 9/4/201307 שנים 34 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
ישיבת מערכת מה קורה - ברוך +שיר07 שנים 24 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
ישיבת מנכל-רכז מצעדים (ברוך ואסף), 2013-05-2807 שנים 26 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
ישיבת ועד שניה לשנת 2013 - 12/3/201307 שנים 38 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
שלב תוכן