סיכומי דיונים

  • Login to post a new forum topic.
 נושאתגובותנוצרתשובה אחרונהסמל מיון
2015-10-28 פרוטוקול אסיפה כללית לסיכום 201404 שנים 45 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2015-12-09 פרוטוקול ישיבת ועד (טיוטא)04 שנים 45 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2015-12-25 פרוטוקול ישיבת ועד מנהל04 שנים 42 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2015-12-27 עדכון דוח ועדת ביקורת לסיכום 201404 שנים 42 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2015-12-28 פרוטוקול ועדת ביקורת04 שנים 42 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2016-01-03 פגישת חפיפה עם הגזברית החדשה - ברוך ואדר04 שנים 42 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
שומר מקום לפרוטוקול ועדת ביקורת לסיכום 201503 שנים 49 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
שומר מקום לפרוטוקול אסיפה כללית לסיכום 201503 שנים 49 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2016-11-14 ישיבה ראשונה לועד המנהל החדש03 שנים 49 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2016-11-30 פרוטוקול ישיבה שניה של הועד המנהל03 שנים 47 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
שלב תוכן