סיכומי דיונים

  • Login to post a new forum topic.
 נושאתגובותסמל מיוןנוצרתשובה אחרונה
2012-02-29 סיכום ישיבה כי ברוך במקרה נחת בחיפה18 שנים 34 שבועות ago
by ברוך אורן
8 שנים 34 שבועות ago
by ברוך אורן
2011-01-04 סיכום ישיבת ועד19 שנים 42 שבועות ago
by ברוך אורן
9 שנים 41 שבועות ago
by ברוך אורן
סיכום הסמינר האסטרטגי110 שנים 2 שבועות ago
by slioz
9 שנים 50 שבועות ago
by ברוך אורן
2010-02-23 ישיבת מה המצב110 שנים 35 שבועות ago
by ברוך אורן
10 שנים 34 שבועות ago
by ברוך אורן
סיכום ישיבה- אירוע הספורט הגאה - 02-12-201326 שנים 46 שבועות ago
by חופית
6 שנים 46 שבועות ago
by ברוך אורן
2012-08-14 פגישה עם המחלקה לספורט, עיריית תל אביב-יפו28 שנים 10 שבועות ago
by ברוך אורן
8 שנים 10 שבועות ago
by ברוך אורן
2011-07-03 ישיבת קונספט תערוכה29 שנים 16 שבועות ago
by ברוך אורן
9 שנים 16 שבועות ago
by ברוך אורן
2012-08-16 פגישה בין ברוך ומייקי+ פגישת פעילים38 שנים 9 שבועות ago
by מייקי
8 שנים 9 שבועות ago
by יוני א
2010-03-20 מה המצב - פיצ'310 שנים 31 שבועות ago
by ברוך אורן
10 שנים 31 שבועות ago
by אורשי (לא נבדק)
בריף- אירוע יום ספורט48 שנים 9 שבועות ago
by מייקי
8 שנים 8 שבועות ago
by מייקי
שלב תוכן