סיכומי דיונים

  • Login to post a new forum topic.
 נושאתגובותסמל מיוןנוצרתשובה אחרונה
2016-11-30 פרוטוקול ישיבה שניה של הועד המנהל046 שבועות 2 ימים ago
by ברוך אורן
n/a
2016-11-14 ישיבה ראשונה לועד המנהל החדש048 שבועות 2 ימים ago
by ברוך אורן
n/a
שומר מקום לפרוטוקול אסיפה כללית לסיכום 2015048 שבועות 2 ימים ago
by ברוך אורן
n/a
שומר מקום לפרוטוקול ועדת ביקורת לסיכום 2015048 שבועות 2 ימים ago
by ברוך אורן
n/a
2016-01-03 פגישת חפיפה עם הגזברית החדשה - ברוך ואדר0שנה אחת 41 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2015-12-28 פרוטוקול ועדת ביקורת0שנה אחת 42 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2015-12-27 עדכון דוח ועדת ביקורת לסיכום 20140שנה אחת 42 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2015-12-25 פרוטוקול ישיבת ועד מנהל0שנה אחת 42 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2015-12-09 פרוטוקול ישיבת ועד (טיוטא)0שנה אחת 45 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2015-10-28 פרוטוקול אסיפה כללית לסיכום 20140שנה אחת 45 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2015-10 פרוטוקול ועדת ביקורת לסיכום שנת 2014 בעמותה0שנה אחת 45 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2014-07-04 סטטוס תמיכות 03 שנים 15 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2014-03-31 סיכום שיחת טלפון מנכ"ל + אשדוד - ברוך אורן ויניב קקון03 שנים 29 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2014-03-29 פרוטוקול החלטת ועד03 שנים 29 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
מצעד בראשלצ - סיכום שיחת ועידה שחר - עדי - ברוך03 שנים 33 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2014-02-20 התנעת צוות אירועי הגאווה הארצי של שישה צבעים - ברוך ועדי03 שנים 34 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2014-01-18 ישיבת ועד בנושא תוכנית פעילות לתל אביב בשישה צבעים03 שנים 38 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
פגישה ברוך אורן וניר גירון - שישה צבעים בפסטיבל אקטיביזם03 שנים 38 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2014-01-07 שיחת התנעה ראשלצ03 שנים 41 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2013-12-18 סיכום ישיבת ועד מנהל (לא ערוך)03 שנים 41 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
פרוטוקול מפגש מטה המאבק הלטבאק"י הראשון אשר התקיים ב-20.12.1303 שנים 43 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2013-12-11 ישיבת הפקה בטלפון לגבי יום הספורט 03 שנים 44 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
סיכום שיחה מנכל ופעילה מרכזית בחדרה: ברוך ועמית לביא03 שנים 46 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
סיכום ישיבת הפקה- יום הספורט הגאה03 שנים 47 שבועות ago
by חופית
n/a
2013-11-21 סיכום ישיבת ועד03 שנים 47 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
שלב תוכן