סיכומי דיונים

  • Login to post a new forum topic.
 נושאתגובותסמל מיוןנוצרתשובה אחרונה
2016-11-30 פרוטוקול ישיבה שניה של הועד המנהל03 שנים 7 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2016-11-14 ישיבה ראשונה לועד המנהל החדש03 שנים 9 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
שומר מקום לפרוטוקול אסיפה כללית לסיכום 201503 שנים 9 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
שומר מקום לפרוטוקול ועדת ביקורת לסיכום 201503 שנים 9 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2016-01-03 פגישת חפיפה עם הגזברית החדשה - ברוך ואדר04 שנים 2 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2015-12-28 פרוטוקול ועדת ביקורת04 שנים 3 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2015-12-27 עדכון דוח ועדת ביקורת לסיכום 201404 שנים 3 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2015-12-25 פרוטוקול ישיבת ועד מנהל04 שנים 3 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2015-12-09 פרוטוקול ישיבת ועד (טיוטא)04 שנים 6 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2015-10-28 פרוטוקול אסיפה כללית לסיכום 201404 שנים 6 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2015-10 פרוטוקול ועדת ביקורת לסיכום שנת 2014 בעמותה04 שנים 6 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2014-07-04 סטטוס תמיכות 05 שנים 28 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2014-03-31 סיכום שיחת טלפון מנכ"ל + אשדוד - ברוך אורן ויניב קקון05 שנים 42 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2014-03-29 פרוטוקול החלטת ועד05 שנים 42 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
מצעד בראשלצ - סיכום שיחת ועידה שחר - עדי - ברוך05 שנים 46 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2014-02-20 התנעת צוות אירועי הגאווה הארצי של שישה צבעים - ברוך ועדי05 שנים 47 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2014-01-18 ישיבת ועד בנושא תוכנית פעילות לתל אביב בשישה צבעים06 שנים 10 שעות ago
by ברוך אורן
n/a
פגישה ברוך אורן וניר גירון - שישה צבעים בפסטיבל אקטיביזם06 שנים 13 שעות ago
by ברוך אורן
n/a
2014-01-07 שיחת התנעה ראשלצ06 שנים 2 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2013-12-18 סיכום ישיבת ועד מנהל (לא ערוך)06 שנים 2 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
פרוטוקול מפגש מטה המאבק הלטבאק"י הראשון אשר התקיים ב-20.12.1306 שנים 4 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2013-12-11 ישיבת הפקה בטלפון לגבי יום הספורט 06 שנים 5 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
סיכום שיחה מנכל ופעילה מרכזית בחדרה: ברוך ועמית לביא06 שנים 7 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
סיכום ישיבת הפקה- יום הספורט הגאה06 שנים 8 שבועות ago
by חופית
n/a
2013-11-21 סיכום ישיבת ועד06 שנים 8 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
שלב תוכן