סיכומי דיונים

  • Login to post a new forum topic.
 נושאתגובותסמל מיוןנוצרתשובה אחרונה
2016-11-30 פרוטוקול ישיבה שניה של הועד המנהל03 שנים 47 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2016-11-14 ישיבה ראשונה לועד המנהל החדש03 שנים 49 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
שומר מקום לפרוטוקול אסיפה כללית לסיכום 201503 שנים 49 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
שומר מקום לפרוטוקול ועדת ביקורת לסיכום 201503 שנים 49 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2016-01-03 פגישת חפיפה עם הגזברית החדשה - ברוך ואדר04 שנים 42 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2015-12-28 פרוטוקול ועדת ביקורת04 שנים 43 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2015-12-27 עדכון דוח ועדת ביקורת לסיכום 201404 שנים 43 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2015-12-25 פרוטוקול ישיבת ועד מנהל04 שנים 43 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2015-12-09 פרוטוקול ישיבת ועד (טיוטא)04 שנים 46 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2015-10-28 פרוטוקול אסיפה כללית לסיכום 201404 שנים 46 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2015-10 פרוטוקול ועדת ביקורת לסיכום שנת 2014 בעמותה04 שנים 46 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2014-07-04 סטטוס תמיכות 06 שנים 16 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2014-03-31 סיכום שיחת טלפון מנכ"ל + אשדוד - ברוך אורן ויניב קקון06 שנים 30 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2014-03-29 פרוטוקול החלטת ועד06 שנים 30 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
מצעד בראשלצ - סיכום שיחת ועידה שחר - עדי - ברוך06 שנים 34 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2014-02-20 התנעת צוות אירועי הגאווה הארצי של שישה צבעים - ברוך ועדי06 שנים 35 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2014-01-18 ישיבת ועד בנושא תוכנית פעילות לתל אביב בשישה צבעים06 שנים 40 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
פגישה ברוך אורן וניר גירון - שישה צבעים בפסטיבל אקטיביזם06 שנים 40 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2014-01-07 שיחת התנעה ראשלצ06 שנים 42 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2013-12-18 סיכום ישיבת ועד מנהל (לא ערוך)06 שנים 42 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
פרוטוקול מפגש מטה המאבק הלטבאק"י הראשון אשר התקיים ב-20.12.1306 שנים 44 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2013-12-11 ישיבת הפקה בטלפון לגבי יום הספורט 06 שנים 46 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
סיכום שיחה מנכל ופעילה מרכזית בחדרה: ברוך ועמית לביא06 שנים 48 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
סיכום ישיבת הפקה- יום הספורט הגאה06 שנים 48 שבועות ago
by חופית
n/a
2013-11-21 סיכום ישיבת ועד06 שנים 48 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
שלב תוכן