סיכומי דיונים

  • Login to post a new forum topic.
 נושאסמל מיוןתגובותנוצרתשובה אחרונה
2010-11-21 סיכום דיון צוות אינטרנט, פגישה שניה010 שנים 8 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-11-28 ישיבת מנכ"ל רכז פרויקט - פיצ'010 שנים 7 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-12-12 פרוטוקול ישיבת ועדת ביקורת: סיום כהונת שרה ארן ומינוי צ'ארלס ארתור ג'יימס010 שנים 5 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2011-01-04 סיכום ישיבת ועד110 שנים 2 שבועות ago
by ברוך אורן
10 שנים שבוע אחד ago
by ברוך אורן
2011-01-11 פגישת מסדרון עם ירון, רכז קהילה בה"פ010 שנים שבוע אחד ago
by ברוך אורן
n/a
2011-01-17 סיכום ישיבת ועד שניה ל2011010 שנים 3 ימים ago
by ברוך אורן
n/a
2011-04-12 ישיבת ועדת ביקורת לדיון בדוחות לסיכום 2010 ובמצעד הקהילתי09 שנים 40 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2011-05-15 אסיפה שנתית לסיכום שנת 2010 בעמותה09 שנים 29 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2011-06-27 ישיבת הכנה לפגישת סגירת קונספט תערוכה09 שנים 29 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2011-06-29 ישיבת צוות פיצ'09 שנים 29 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2011-07-03 ישיבת קונספט תערוכה29 שנים 28 שבועות ago
by ברוך אורן
9 שנים 28 שבועות ago
by ברוך אורן
2011-07-05 דיון טלפוני בין 3 חברי ועד לגבי התערוכה09 שנים 28 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2011-07-05 המשך דיון קונספט תערוכה - אצל אבי ואבירם09 שנים 28 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2011-07-06 ישיבה טלפונית ברוך ומייקי: טיולים, איזור השפלה, מצעד בירושלים ועוד09 שנים 28 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2011-07-12 ישיבת צוות פיצ'09 שנים 27 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2011-10-06 סיכום ישיבה ברוך -אוסקר09 שנים 15 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2012-02-29 סיכום ישיבה כי ברוך במקרה נחת בחיפה18 שנים 46 שבועות ago
by ברוך אורן
8 שנים 46 שבועות ago
by ברוך אורן
2012-03-04 מיכאל וברוך מדברים על נושאים מעניינים ברמת המדיניות 08 שנים 46 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2012-03-22 מצעד גאווה בחדרה - ישיבת הפקה ראשונה08 שנים 43 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2012-04-04 מיני-אסיפת עם בחיפה בנושא אירועי הגאווה08 שנים 41 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2012-04-05 מצעד גאווה בחדרה - ישיבה היסטורית, ערב לפני ערב הפסח08 שנים 41 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2012-04-12 סיכום ישיבת מנכל, רכזת קבוצות והפיצ'08 שנים 40 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2012-04-26 ישיבת מצעד גאווה בחדרה18 שנים 37 שבועות ago
by ברוך אורן
8 שנים 35 שבועות ago
by אלינור (לא נבדק)
2012-04-27 ישיבת מצעד גאווה בחיפה18 שנים 37 שבועות ago
by ברוך אורן
8 שנים 35 שבועות ago
by אלינור (לא נבדק)
2012-04-30 ישיבה מנכל - רכזת יומן קהילתי08 שנים 37 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
שלב תוכן