סיכומי דיונים

  • Login to post a new forum topic.
 נושאתגובותנוצרסמל מיוןתשובה אחרונה
2010-02-01 ישיבה פיצ'010 שנים 9 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-02-04 ישיבת פרסום פיצ'010 שנים 8 שבועות ago
by יוני א
n/a
2010-01-15 ישיבה מיוחדת עם הגזבר הגדול בעניין פיצ'010 שנים 8 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-02-23 ישיבת מה המצב110 שנים 5 שבועות ago
by ברוך אורן
10 שנים 5 שבועות ago
by ברוך אורן
2010-03-20 מה המצב - פיצ'310 שנים 2 שבועות ago
by ברוך אורן
10 שנים 2 שבועות ago
by אורשי (לא נבדק)
2010-03-21 ישיבת מה המצב010 שנים 2 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-04-10 ישיבת מה המצב09 שנים 51 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-05-06 מפגש עם מחלקת חינוך עיריית רמלה09 שנים 47 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-05-22 סיכום ישיבת ועד ראשונה ל-201009 שנים 45 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-05-28 ישיבה מנכל ורכז פרויקט: פיצ'09 שנים 44 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-06-18 ישיבת מנכ"לית ורכז פרויקט פיצ'09 שנים 41 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-06-26 ישיבת ועדת ביקורת09 שנים 39 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-06-26 אסיפה כללית שנתית של חברי העמותה09 שנים 39 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-06-26 ישיבת ועד שניה ל-201009 שנים 39 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-07-07 ישיבת מנכ"ל ורכז פיצ'09 שנים 38 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-07-13 ישיבת מה המצב עם נעמה09 שנים 38 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-08-23 ישיבת מנכל ורכז פיצ09 שנים 32 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-10-11 ישיבת ועד העמותה בגדרה09 שנים 26 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
פרויקט מצ"ה - מחקר צרכי הקהילה - ישיבת התנעה09 שנים 26 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-10-05 ישיבה מנכ"לית ורכזת פרויקט - ברוך ומיכל09 שנים 26 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
סיכום הסמינר האסטרטגי19 שנים 25 שבועות ago
by slioz
9 שנים 21 שבועות ago
by ברוך אורן
2010-11-01 סיכום ישיבת ועד שביעית לשנת 201009 שנים 22 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-11-04 שיפוץ אתר העמותה - ישיבת צוות ראשונה09 שנים 21 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-11-08 נוהל "דברים שקשורים לפתיחת קבוצה"09 שנים 20 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-11-21 סיכום דיון צוות אינטרנט, פגישה שניה09 שנים 19 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
שלב תוכן