סיכומי דיונים

  • Login to post a new forum topic.
 נושאתגובותנוצרסמל מיוןתשובה אחרונה
2010-02-01 ישיבה פיצ'08 שנים 3 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-02-04 ישיבת פרסום פיצ'08 שנים 2 שבועות ago
by יוני א
n/a
2010-01-15 ישיבה מיוחדת עם הגזבר הגדול בעניין פיצ'08 שנים 2 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-02-23 ישיבת מה המצב18 שנים יום אחד ago
by ברוך אורן
7 שנים 51 שבועות ago
by ברוך אורן
2010-03-20 מה המצב - פיצ'37 שנים 48 שבועות ago
by ברוך אורן
7 שנים 48 שבועות ago
by אורשי (לא נבדק)
2010-03-21 ישיבת מה המצב07 שנים 48 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-04-10 ישיבת מה המצב07 שנים 45 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-05-06 מפגש עם מחלקת חינוך עיריית רמלה07 שנים 41 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-05-22 סיכום ישיבת ועד ראשונה ל-201007 שנים 39 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-05-28 ישיבה מנכל ורכז פרויקט: פיצ'07 שנים 38 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-06-18 ישיבת מנכ"לית ורכז פרויקט פיצ'07 שנים 35 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-06-26 ישיבת ועדת ביקורת07 שנים 33 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-06-26 אסיפה כללית שנתית של חברי העמותה07 שנים 33 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-06-26 ישיבת ועד שניה ל-201007 שנים 33 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-07-07 ישיבת מנכ"ל ורכז פיצ'07 שנים 32 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-07-13 ישיבת מה המצב עם נעמה07 שנים 32 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-08-23 ישיבת מנכל ורכז פיצ07 שנים 26 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-10-11 ישיבת ועד העמותה בגדרה07 שנים 20 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
פרויקט מצ"ה - מחקר צרכי הקהילה - ישיבת התנעה07 שנים 20 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-10-05 ישיבה מנכ"לית ורכזת פרויקט - ברוך ומיכל07 שנים 20 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
סיכום הסמינר האסטרטגי17 שנים 20 שבועות ago
by slioz
7 שנים 15 שבועות ago
by ברוך אורן
2010-11-01 סיכום ישיבת ועד שביעית לשנת 201007 שנים 16 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-11-04 שיפוץ אתר העמותה - ישיבת צוות ראשונה07 שנים 15 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-11-08 נוהל "דברים שקשורים לפתיחת קבוצה"07 שנים 15 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-11-21 סיכום דיון צוות אינטרנט, פגישה שניה07 שנים 13 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
שלב תוכן