סיכומי דיונים

  • Login to post a new forum topic.
 נושאתגובותנוצרסמל מיוןתשובה אחרונה
2010-02-01 ישיבה פיצ'011 שנים 34 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-02-04 ישיבת פרסום פיצ'011 שנים 33 שבועות ago
by יוני א
n/a
2010-01-15 ישיבה מיוחדת עם הגזבר הגדול בעניין פיצ'011 שנים 33 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-02-23 ישיבת מה המצב111 שנים 31 שבועות ago
by ברוך אורן
11 שנים 30 שבועות ago
by ברוך אורן
2010-03-20 מה המצב - פיצ'311 שנים 27 שבועות ago
by ברוך אורן
11 שנים 27 שבועות ago
by אורשי (לא נבדק)
2010-03-21 ישיבת מה המצב011 שנים 27 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-04-10 ישיבת מה המצב011 שנים 24 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-05-06 מפגש עם מחלקת חינוך עיריית רמלה011 שנים 20 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-05-22 סיכום ישיבת ועד ראשונה ל-2010011 שנים 18 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-05-28 ישיבה מנכל ורכז פרויקט: פיצ'011 שנים 17 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-06-18 ישיבת מנכ"לית ורכז פרויקט פיצ'011 שנים 14 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-06-26 ישיבת ועדת ביקורת011 שנים 12 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-06-26 אסיפה כללית שנתית של חברי העמותה011 שנים 12 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-06-26 ישיבת ועד שניה ל-2010011 שנים 12 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-07-07 ישיבת מנכ"ל ורכז פיצ'011 שנים 11 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-07-13 ישיבת מה המצב עם נעמה011 שנים 11 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-08-23 ישיבת מנכל ורכז פיצ011 שנים 5 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-10-11 ישיבת ועד העמותה בגדרה010 שנים 51 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
פרויקט מצ"ה - מחקר צרכי הקהילה - ישיבת התנעה010 שנים 51 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-10-05 ישיבה מנכ"לית ורכזת פרויקט - ברוך ומיכל010 שנים 51 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
סיכום הסמינר האסטרטגי110 שנים 50 שבועות ago
by slioz
10 שנים 46 שבועות ago
by ברוך אורן
2010-11-01 סיכום ישיבת ועד שביעית לשנת 2010010 שנים 47 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-11-04 שיפוץ אתר העמותה - ישיבת צוות ראשונה010 שנים 46 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-11-08 נוהל "דברים שקשורים לפתיחת קבוצה"010 שנים 46 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-11-21 סיכום דיון צוות אינטרנט, פגישה שניה010 שנים 44 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
שלב תוכן