סיכומי דיונים

  • Login to post a new forum topic.
 נושאתגובותנוצרסמל מיוןתשובה אחרונה
2015-10-28 פרוטוקול אסיפה כללית לסיכום 201402 שנים 6 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2015-12-09 פרוטוקול ישיבת ועד (טיוטא)02 שנים 6 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2015-12-25 פרוטוקול ישיבת ועד מנהל02 שנים 3 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2015-12-27 עדכון דוח ועדת ביקורת לסיכום 201402 שנים 3 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2015-12-28 פרוטוקול ועדת ביקורת02 שנים 3 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2016-01-03 פגישת חפיפה עם הגזברית החדשה - ברוך ואדר02 שנים 2 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
שומר מקום לפרוטוקול ועדת ביקורת לסיכום 20150שנה אחת 9 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
שומר מקום לפרוטוקול אסיפה כללית לסיכום 20150שנה אחת 9 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2016-11-14 ישיבה ראשונה לועד המנהל החדש0שנה אחת 9 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2016-11-30 פרוטוקול ישיבה שניה של הועד המנהל0שנה אחת 7 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
שלב תוכן