סיכומי דיונים

  • Login to post a new forum topic.
 נושאסמל מיוןתגובותנוצרתשובה אחרונה
2011-06-29 ישיבת צוות פיצ'09 שנים 30 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2011-06-27 ישיבת הכנה לפגישת סגירת קונספט תערוכה09 שנים 30 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2011-05-15 אסיפה שנתית לסיכום שנת 2010 בעמותה09 שנים 30 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2011-04-12 ישיבת ועדת ביקורת לדיון בדוחות לסיכום 2010 ובמצעד הקהילתי09 שנים 41 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2011-01-17 סיכום ישיבת ועד שניה ל2011010 שנים שבוע אחד ago
by ברוך אורן
n/a
2011-01-11 פגישת מסדרון עם ירון, רכז קהילה בה"פ010 שנים 2 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2011-01-04 סיכום ישיבת ועד110 שנים 3 שבועות ago
by ברוך אורן
10 שנים 2 שבועות ago
by ברוך אורן
2010-12-12 פרוטוקול ישיבת ועדת ביקורת: סיום כהונת שרה ארן ומינוי צ'ארלס ארתור ג'יימס010 שנים 6 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-11-28 ישיבת מנכ"ל רכז פרויקט - פיצ'010 שנים 8 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-11-21 סיכום דיון צוות אינטרנט, פגישה שניה010 שנים 9 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-11-08 נוהל "דברים שקשורים לפתיחת קבוצה"010 שנים 11 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-11-04 שיפוץ אתר העמותה - ישיבת צוות ראשונה010 שנים 11 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-11-01 סיכום ישיבת ועד שביעית לשנת 2010010 שנים 12 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-10-11 ישיבת ועד העמותה בגדרה010 שנים 17 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-10-05 ישיבה מנכ"לית ורכזת פרויקט - ברוך ומיכל010 שנים 16 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-08-23 ישיבת מנכל ורכז פיצ010 שנים 22 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-07-13 ישיבת מה המצב עם נעמה010 שנים 28 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-07-07 ישיבת מנכ"ל ורכז פיצ'010 שנים 28 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-06-26 ישיבת ועדת ביקורת010 שנים 29 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-06-26 ישיבת ועד שניה ל-2010010 שנים 29 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-06-26 אסיפה כללית שנתית של חברי העמותה010 שנים 29 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-06-18 ישיבת מנכ"לית ורכז פרויקט פיצ'010 שנים 31 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-05-28 ישיבה מנכל ורכז פרויקט: פיצ'010 שנים 34 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-05-22 סיכום ישיבת ועד ראשונה ל-2010010 שנים 35 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-05-06 מפגש עם מחלקת חינוך עיריית רמלה010 שנים 37 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
שלב תוכן