סיכומי דיונים

  • Login to post a new forum topic.
 נושאתגובותנוצרסמל מיוןתשובה אחרונה
סיכום שיחה ברוך-תאיר (מנכ"ל ושותפה בפיצ') 19/7/201305 שנים 13 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
מפגש תכנון באשדוד 14-08-1305 שנים 9 שבועות ago
by אסף שטילמן
n/a
2013-08-16 ישיבת ועדת ביקורת לדיון בדוחות לסיכום 201205 שנים 8 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2013-09-24 סיכום פגישה של מנכ"ל העמותה עם פעילים מרכזיים בנושא יוזמות חדשות05 שנים 3 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2013-09-29 סיכום שיחה לגבי שת"פ פעולה קרקסית15 שנים 3 שבועות ago
by ברוך אורן
5 שנים 3 שבועות ago
by אנונימי (לא נבדק)
2013-11-08 ישיבת ועד מנהל באשדוד - טיוטא04 שנים 49 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2013-11-08 סיכום שיחה בנושא כנס בניית קהילה, יו"ר העמותה ברוך אורן עם ברי דיודסון, חבר ועד (טיוטא)04 שנים 49 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2013-11-20 בריף יום ספורט 201304 שנים 47 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2013-11-20 פגישה של ברוך וחופית - מנכל ומפיקת יום ספורט04 שנים 47 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2013-11-21 סיכום ישיבת ועד04 שנים 47 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
סיכום ישיבת הפקה- יום הספורט הגאה04 שנים 47 שבועות ago
by חופית
n/a
סיכום שיחה מנכל ופעילה מרכזית בחדרה: ברוך ועמית לביא04 שנים 46 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
סיכום ישיבה- אירוע הספורט הגאה - 02-12-201324 שנים 46 שבועות ago
by חופית
4 שנים 46 שבועות ago
by ברוך אורן
2013-12-11 ישיבת הפקה בטלפון לגבי יום הספורט 04 שנים 44 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
פרוטוקול מפגש מטה המאבק הלטבאק"י הראשון אשר התקיים ב-20.12.1304 שנים 43 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2013-12-18 סיכום ישיבת ועד מנהל (לא ערוך)04 שנים 41 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2014-01-07 שיחת התנעה ראשלצ04 שנים 41 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
פגישה ברוך אורן וניר גירון - שישה צבעים בפסטיבל אקטיביזם04 שנים 38 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2014-01-18 ישיבת ועד בנושא תוכנית פעילות לתל אביב בשישה צבעים04 שנים 38 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2014-02-20 התנעת צוות אירועי הגאווה הארצי של שישה צבעים - ברוך ועדי04 שנים 34 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
מצעד בראשלצ - סיכום שיחת ועידה שחר - עדי - ברוך04 שנים 33 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2014-03-29 פרוטוקול החלטת ועד04 שנים 29 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2014-03-31 סיכום שיחת טלפון מנכ"ל + אשדוד - ברוך אורן ויניב קקון04 שנים 29 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2014-07-04 סטטוס תמיכות 04 שנים 15 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2015-10 פרוטוקול ועדת ביקורת לסיכום שנת 2014 בעמותה02 שנים 45 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
שלב תוכן