סיכומי דיונים

  • Login to post a new forum topic.
 נושאסמל מיוןתגובותנוצרתשובה אחרונה
ישיבת היכרות בין נציגי העירייה בחיפה וקהילת הלהט"ב08 שנים 2 שבועות ago
by אסף שטילמן
n/a
ישיבה לקראת מצעד גאווה חיפאי 4/3/1307 שנים 46 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
היומן הקהילתי לשנת 2011-201209 שנים 42 שבועות ago
by aviv
n/a
דיון עם מייקי08 שנים 37 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
בריף- אירוע יום ספורט48 שנים 22 שבועות ago
by מייקי
8 שנים 22 שבועות ago
by מייקי
8/5/2012 ישיבת ועדת ביקורת לסיכום שנת 201108 שנים 37 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
21-8-12 פגישה בין מיכל למייקי בנושא חסויות.08 שנים 22 שבועות ago
by מייקי
n/a
2016-11-30 פרוטוקול ישיבה שניה של הועד המנהל04 שנים 8 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2016-11-14 ישיבה ראשונה לועד המנהל החדש04 שנים 10 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2016-01-03 פגישת חפיפה עם הגזברית החדשה - ברוך ואדר05 שנים 3 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2015-12-28 פרוטוקול ועדת ביקורת05 שנים 3 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2015-12-27 עדכון דוח ועדת ביקורת לסיכום 201405 שנים 3 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2015-12-25 פרוטוקול ישיבת ועד מנהל05 שנים 3 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2015-12-09 פרוטוקול ישיבת ועד (טיוטא)05 שנים 6 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2015-10-28 פרוטוקול אסיפה כללית לסיכום 201405 שנים 6 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2015-10 פרוטוקול ועדת ביקורת לסיכום שנת 2014 בעמותה05 שנים 6 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2014-07-04 סטטוס תמיכות 06 שנים 29 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2014-03-31 סיכום שיחת טלפון מנכ"ל + אשדוד - ברוך אורן ויניב קקון06 שנים 43 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2014-03-29 פרוטוקול החלטת ועד06 שנים 43 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2014-02-20 התנעת צוות אירועי הגאווה הארצי של שישה צבעים - ברוך ועדי06 שנים 48 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2014-01-18 ישיבת ועד בנושא תוכנית פעילות לתל אביב בשישה צבעים07 שנים 5 ימים ago
by ברוך אורן
n/a
2014-01-07 שיחת התנעה ראשלצ07 שנים 2 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2013-12-18 סיכום ישיבת ועד מנהל (לא ערוך)07 שנים 3 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2013-12-11 ישיבת הפקה בטלפון לגבי יום הספורט 07 שנים 6 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2013-11-21 סיכום ישיבת ועד07 שנים 9 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
שלב תוכן