סיכומי דיונים

  • Login to post a new forum topic.
 נושאסמל מיוןתגובותנוצרתשובה אחרונה
2010-11-21 סיכום דיון צוות אינטרנט, פגישה שניה08 שנים 12 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-11-28 ישיבת מנכ"ל רכז פרויקט - פיצ'08 שנים 11 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-12-12 פרוטוקול ישיבת ועדת ביקורת: סיום כהונת שרה ארן ומינוי צ'ארלס ארתור ג'יימס08 שנים 9 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2011-01-04 סיכום ישיבת ועד18 שנים 6 שבועות ago
by ברוך אורן
8 שנים 5 שבועות ago
by ברוך אורן
2011-01-11 פגישת מסדרון עם ירון, רכז קהילה בה"פ08 שנים 5 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2011-01-17 סיכום ישיבת ועד שניה ל201108 שנים 4 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2011-04-12 ישיבת ועדת ביקורת לדיון בדוחות לסיכום 2010 ובמצעד הקהילתי07 שנים 44 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2011-05-15 אסיפה שנתית לסיכום שנת 2010 בעמותה07 שנים 33 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2011-06-27 ישיבת הכנה לפגישת סגירת קונספט תערוכה07 שנים 33 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2011-06-29 ישיבת צוות פיצ'07 שנים 33 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2011-07-03 ישיבת קונספט תערוכה27 שנים 32 שבועות ago
by ברוך אורן
7 שנים 32 שבועות ago
by ברוך אורן
2011-07-05 דיון טלפוני בין 3 חברי ועד לגבי התערוכה07 שנים 32 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2011-07-05 המשך דיון קונספט תערוכה - אצל אבי ואבירם07 שנים 32 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2011-07-06 ישיבה טלפונית ברוך ומייקי: טיולים, איזור השפלה, מצעד בירושלים ועוד07 שנים 32 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2011-07-12 ישיבת צוות פיצ'07 שנים 31 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2011-10-06 סיכום ישיבה ברוך -אוסקר07 שנים 19 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2012-02-29 סיכום ישיבה כי ברוך במקרה נחת בחיפה16 שנים 50 שבועות ago
by ברוך אורן
6 שנים 50 שבועות ago
by ברוך אורן
2012-03-04 מיכאל וברוך מדברים על נושאים מעניינים ברמת המדיניות 06 שנים 50 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2012-03-22 מצעד גאווה בחדרה - ישיבת הפקה ראשונה06 שנים 47 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2012-04-04 מיני-אסיפת עם בחיפה בנושא אירועי הגאווה06 שנים 45 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2012-04-05 מצעד גאווה בחדרה - ישיבה היסטורית, ערב לפני ערב הפסח06 שנים 45 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2012-04-12 סיכום ישיבת מנכל, רכזת קבוצות והפיצ'06 שנים 44 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2012-04-26 ישיבת מצעד גאווה בחדרה16 שנים 42 שבועות ago
by ברוך אורן
6 שנים 39 שבועות ago
by אלינור (לא נבדק)
2012-04-27 ישיבת מצעד גאווה בחיפה16 שנים 42 שבועות ago
by ברוך אורן
6 שנים 39 שבועות ago
by אלינור (לא נבדק)
2012-04-30 ישיבה מנכל - רכזת יומן קהילתי06 שנים 42 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
שלב תוכן